Bugatti Spaceship mini - Double Apple 20 mg

199 Kč 164,46 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
19.4.2024

Dvojitá svěží chuť zelených a červených jablek, příchuť která kombinuje sladké a kyselé tóny. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bugatti kopie

Objevte jednorázovou e-cigaretu Bugatti Spaceship Mini . Tato značková elektronická cigareta přináší kombinaci exkluzivity, stylu a požitku. Díky propracovanému designu a kvalitě nabízí jedinečný zážitek z vapingu. E-cigareta Bugatti je skutečným králem, protože vydrží více než 800 plnohodnotných šluků, což z ní činí spolehlivého společníka na cestách i v každodenním životě. Kromě toho vás e-cigareta Bugatti Spaceship Mini okouzlí svojí prvotřídní chutí, která vám poskytne intenzivní a uspokojující okamžiky po celou dobu její životnosti.
 varovani všechno
 1. UFI: MWA1-X0HE-0009-MMN8

 

 1. Klasifikace látky nebo směsi: Nařízení č. 1272/2008 (CLP):

  Klasifikace tohoto výrobku byl provedena podle Nařízení č.1272/2008 (CLP).

  Acute Tox. 3: Akutní toxicita (orální), kategorie 3, H301

 2. 2.2  Prvky označení:

  Nařízení č. 1272/2008 (CLP): Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  Acute Tox. 3: H301 - Toxický při požití.

  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P264: Po použití si důkladně umyjte ruce.
  P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
  P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330: Vypláchněte ústa.

  P405: Skladujte uzamčené.
  P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.
  Látky, které přispívají ke klasifikaci:

  Nicotine (ISO)

 

Doplňkové parametry

Kategorie: BUGATTI SPACESHIP MINI 20MG
Design: Automobilového klíčku
Počet potažení: Až 800
Obsah nikotinu: 20 mg/ml

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto