DROPPEN - Coconut

189 Kč 156,20 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
17.7.2024

Zažijte tropický ráj s naším kokosovým kouzlem - bez mentholu, čistý kokos pro dokonalou chuť léta v každém vdechu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pero s příchutí, kterým
jednoduchým a pohodlným
způsobem aplikujete příchuť.
 
 10 příchutí
 Jednoduchá aplikace
 Ochutí až 1 karton
 

Droppen

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs není klasifikovaná jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
2.2. Prvky označení
žádné
2.3. Další nebezpečnost
Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující
kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto