E-liquid - ARAMAX - Melon Lime 20mg

119 Kč 98,35 Kč bez DPH
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
30.7.2024
Položka byla vyprodána…

Chuť melounu a limetky tančí na jazyku ve vznešené harmonii osvěžení a sladkosti.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Aramax je dlouhodobě jednou z nejoblíbenějších značek na poli hotových e-liquidů. Tentokrát značka Aramax představuje také svou kolekci e-liquidů s čím dál populárnější nikotinovou solí. Osm skvělých příchutí v kolekci potěší hlavně milovníky svěžesti a ovoce. Na výběr máte z působivého množství různorodých směsí a pečlivě zvolených ingrediencí pro co nejvýraznější chuť a dlouhotrvající požitek.

Výhodou e-liquidů Aramax Salt s obsahem nikotinové soli je absence dráždivého pocitu v krku během vapování a rychlejší vstřebávání do organismu. Díky těmto prvkům je možné inhalovat vyšší dávku nikotinu v každém potahu, ovšem v mnohem delších intervalech. Díky tomu výrazně prodlužujete životnost žhavících hlav, šetříte kapacitu baterie a také spotřebu samotné náplně.

E-liquidy Ritchy Salt obsahují 50% propylenglykolu a 50% glycerolu. Díky tomu jsou vhodné do všech typů MTL elektronických cigaret a produkují dostatečné množství páry. Nikotinová sůl je rovněž ideální pro populární POD systémy e-cigaret, které jsou sice kompaktní, ale nabízí pouze omezené možnosti kapacity baterie nebo menší objem zásobníku pro náplň. Při použití s nikotinovou solí se spotřeba výrazně sníží a kompaktní elektronická cigareta tak rázem nabídne obdobnou výdrž jako větší modely při použití s běžnými e-liquidy.

E-liquidy Aramax Salt obsahují 50% propylenglykolu a 50% glycerolu. Díky tomu jsou vhodné do všech typů MTL elektronických cigaret a produkují dostatečné množství páry. Nikotinová sůl je rovněž ideální pro populární POD systémy e-cigaret, které jsou sice kompaktní, ale nabízí pouze omezené možnosti kapacity baterie nebo menší objem zásobníku pro náplň. Při použití s nikotinovou solí se spotřeba výrazně sníží a kompaktní elektronická cigareta tak rázem nabídne obdobnou výdrž jako větší modely při použití s běžnými e-liquidy.
 

     
     Parametry:

  • Objem: 10 ml
  • Obsah nikotinu: 10/20 mg
  • Typ nikotinu: Nikotinová sůl
  • Poměr PG/VG: 50/50
  • Složení: propylenglykol, rostlinný glycerol, nikotinová sůl,

varovani

2892-W0DT-T00U-UGV3

Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Acute Tox. 3, H301+H311 Skin Sens. 1A, H317 Acute Tox. 4, H332 Aquatic Chronic 3, H412 Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí Může vyvolat alergickou kožní reakci. Zdraví škodlivý při vdechování. Toxický při požití nebo při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2. Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti

Signální slovo Nebezpečí

 

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Liqua Salt 10ml Kiwi Guava 20mg/ml

Datum vytvoření Datum revize

12.03.2024

Číslo verze

2.0

Nebezpečné látky nikotin-levulinát 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide nikotin (ISO) 2-ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one hexan-1-ol Standardní věty o nebezpečnosti H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H301+H311 Toxický při požití nebo při styku s kůží.

Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto