E-liquid Aroma King - Apple Ice 20mg nic.

99 Kč 81,82 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
27.2.2024

Apple Ice to je nostalgická příchuť pro každodenní nakopnutí! Sladké jablko v pečlivě vybalancované chuti.

Detailní informace

Detailní popis produktu

aroma king liquid

E-LIQUID AROMA KING SALT - 10ML 20MG

Nová série e-liquidů od výrobce jednorázových elektronických cigaret, Aroma King, přináší na trh širokou paletu lahodných příchutí.Značka Aroma King se vyznačuje výraznými aroma, která dodávají vapování zcela nový rozměr.
 
Osvěžující vapování s e-liquidem Aroma  o obsahu 20 mg nikotinu. Vyrobeno s precizností Evropského výrobce Aroma King. Tento e-liquid zaručuje vynikající kvalitu a maximální uživatelský požitek. 
 
Tento e-liquid je s nikotinovou solí což zaručuje rychlejší vstřebávání a nezpůsobuje dráždivý pocit v krku. Tato inovace umožňuje inhalaci vyšších dávek nikotinu v každém potahu. To výrazně prodlužuje životnost žhavících hlav, šetří kapacitu baterie a snižuje spotřebu náplně. E-liquidy s nikotinovou solí jsou výrazně chutné a poskytují optimální uživatelský zážitek.

 

Parametry:

  • Objem lahvičky: 10ml
  • Síla nikotinu: 20mg/ml (Salt)
  • Poměr PG/VG: 50/50
  • Výrobce: Aroma King
  • Typ živnosti: vázaná

    

  • 2.1 Klasifikace látky nebo směsi
   Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 GHS06 lebka se zkříženými čelistmi
   Acute Tox. 3 H301 Toxický při požití.

   Acute Tox. 4 H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
   Acute Tox. 4 H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
   Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

   Signální slovo: Nebezpečí

   Údaje o nebezpečí
   H301 Toxický při požití.
   H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.
   H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

   Preventivní prohlášení
   P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
   P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
   P103 Přečtěte si pozorně a dodržujte všechny pokyny.
   P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
   P321 Specifické ošetření (viz na tomto štítku).
   P330 Vypláchněte ústa.
   P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
   P405 Prodej uzamčen.
   P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy

   Složení: Propylenglykol, glycerol, 2-isopropyl-N,2,3-tri- methylbutyramid, nikotinbenzoát, allylhexanoát, kyselina octová, 4-methylheptan-3-on, ethylisovalerát, hexan-1-ol, ethyl-2-methylbutyrát, amylbutyrát, isopentylacetát, mentylacetát (isomer blíže neurčený), 4-methyl-2-pen- tyl-1,3-dioxolan, citraldimethy- lacetal, methylisopropylbenzen, ethylsalicylát, ethylhexanoát, ethylmaltol, methylbenzoát, (R)-p-mentha -1,8-dien, 1,2-diacylglycerol, dipropylenglykol, maltol, vanilin, benzylacetát, kyselina myristová.varování - škodlivý výrobek supervape 2-2

Doplňkové parametry

Kategorie: Aroma King
Obsah nikotinu v dávce: 60 µg
Objem: 10 ml
Obsah nikotinu: 20 mg/ml
Poměr PG/VG: 50:50
Typ příchutě: ovocné, chladivé, sladké
EAN: 5905311237624

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto