E-liquid - X4 Bar Juice - Kiwi Passionfruit Guava 10mg (volná ž.)

179 Kč 147,93 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
17.7.2024

Vynikající tropická směs, ve které se sešly mírně kyselé tóny kiwi, sladce aromatická chuť marakuji a jemně nasládlé aroma exotické guavy. Společně tvoří svěží, komplexní a hluboký mix, jenž s každým potahem odhalí další a další vrstvy tohoto bohatého koktejlu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

E-liquid X4 Bar Juice s nikotinovou solí.

Vynikající tropická směs, ve které se sešly mírně kyselé tóny kiwi, sladce aromatická chuť marakuji a jemně nasládlé aroma exotické guavy. Společně tvoří svěží, komplexní a hluboký mix, jenž s každým potahem odhalí další a další vrstvy tohoto bohatého koktejlu.

X4 Bar jsou skvělé jednorázové e-cigarety, které jste si oblíbili nejen díky jejich jednoduchosti a bezstarostnému používání, ale také díky báječným a věrným náplním, které v nich najdete. A právě ty si teď můžete vychutnat nejen ve své jednorázovce, ale také v téměř jakékoliv jiné e-cigaretě. X4 Bar Juice jsou ty stejné vynikající e-liquidy s nikotinovou solí o síle 10mg a 20mg, tentokrát ale v 10ml lahvičkách. Užijte si prvotřídní ovocné příchutě v sérii X4 Bar Juice ve svém pod systému nebo jiné e-cigaretě.

Série e-liquidů X4 Bar Juice obsahuje nikotinové soli. Oproti běžnému nikotinu nabízí hned několik výhod. Zatímco klasické e-liquidy mají silnější hit, který vám brání v inhalaci většího množství nikotinu, nikotinové soli dávají při stejné síle nikotinu mnohem slabší hit. V jednom potahu je tak možné do těla dostat větší dávku nikotinu, která bude pocitově podobná klasickým cigaretám. Odpadá tak nutnost nepřetržitého potahování e-cigarety a i s menšími pod systémy je možné bez problému uspokojit touhu po nikotinu.

Náplně X4 Bar Juice jsou v poměru 50VG / 50PG. E-liquid s nikotinovou solí doporučujeme pro méně výkonné e-cigarety, pod systémy a potahování pusa-plíce.

Prvotřídní suroviny, kvalitní výroba a recepty vyladěné k dokonalosti, příchutě X4 Bar už v jednorázových e-cigaretách dokázaly, že patří mezi to nejlepší a nabízí skutečně věrné a výrazné ovocné tóny, které Vašim chuťovým pohárkům učarují už při prvním potahu. Na to stejné se můžete těšit i v případě X4 Bar Juice náplní, které splňují ty nejpřísnější evropské směrnice a jsou důkazem nejvyšší kvality mezi e-liquidy.

 

FWUM-HS57-9W0J-DX1J

Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Acute Tox. 3, H301

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí Toxický při požití.

2.2. Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné látky Nikotin benzoát Standardní věty o nebezpečnosti H301 Toxický při požití.

Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Doplňující informace EUH208 Obsahuje FURANEOL, Triethyl-citrát. Může vyvolat alergickou reakci.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi.

Doplňkové parametry

Kategorie: 10 mg
Podíl PG/VG: 50/50
Objem: 10 ml

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto