Elf Bar Strawberry Ice 20 mg (bez kolku)

179 Kč 147,93 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
17.7.2024

Výrazná a s ničím nezaměnitelná chuť sladkých jahod, která potěší vaše chuťové pohárky, a to vše v kombinaci s dokonalou ledovou úpravou, aby vytvořila sladký, ale zárověň osvěžující vape zážitek.

Detailní informace

Detailní popis produktu

elf klasik

Tato jednorázovka vás překvapí svým úžasným projevem, který je až nebezpečně blízko tradičním podům. Ergonomický a stylový design na první pohled láká a díky jeho funkčnosti doručí skvělý vaping. Liquidy typu Nic-Salt zaručí jemný, ale intenzivní nikotinový kopanec a chuť je díky použití těch nejkvalitnějších surovin autentická a intenzivní.

varovani dinner, nasty, elf 20mg, elfa, elf v2, happ, lost mary, romio plus 20mg, jdi 20mg

Pouze pro osoby starší 18 let. Tento výrobek obsahuje nikotiny, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití se nekuřáky nedoporučuje. 

Uchovejte mimo dosah osob mladších 18 let. Zdraví škodlivý při požití. Po manipulaci důkladně omyjte zasažená místa. 

Při požití: Necítite-li se dobře volejte TOXIKOLOGICE INFORMAČÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchtěte ústa. Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: propan-1,2-diol, glycerol, nikotin benzoát, 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid, sek-butyl-acetát,
4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-on,n-butyl-acetát, 2-methylbutanová kyselina, máselná kyselina

UFI R4E2-P0FR-D00S-MMAP

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 3, H412

Signální slovo: 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
► H301 Toxický při požití.
► H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
► H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
► 
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
► 
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
► 
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
► 
P405 - Skladujte uzamčené
► 
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
► 
P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Výrobce: Elf Bar

Složení:
► 
Propan 1,2-diol, glycerol, Nikotin benzoát, 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid, octová kyselina 0,14%, máselná kyselina, heptanová kyselina. 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-on, 2-methylbutanová kyselina, Ethanol

Doplňkové parametry

Kategorie: Elf Bar
Objem liquidu: 2 ml
Obsah nikotinu: 20 mg/ml
Kapacita baterie: 600mAh
Počet potahů: Až 600
Obsah nikotinu v dávce: 102 µg
Celkový obsah nikotinu v zařízení: 40 mg
EAN: 6937643524355
Odpor: 1,6 Ω
Napětí: 3,7 V
Obsah balení: 1x jednorázová e-cigareta

Jak se elf bar vyrábí?

promo video

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto