ELF BAR - V2 - APPLE PEACH 20 mg

179 Kč 147,93 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
17.7.2024

Jednorázová e-cigareta ELF BAR 600 V2 Apple Peach se sladkou, krémovou chutí broskve a kyselých zelených jablek.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jednorázovky Elf Bar jistě všichni znáte. Jedná se o jednu z nejoblíbenějších jednorázových e-cigaret dneška. Právě nyní přichází výrobce s jejich aktualizovanou a mnohem propracovanější verzí! 

elf_bar_v2_popisek_2

Těšit se můžete na stejné příchutě jako u původních modelů, avšak vaping je u V2 posunut o několik úrovní výše. Těšit se můžete na vychytané mesh spirálky, které díky speciální síťovině nabídnou mnohem větší odpařovací plochu pro e-liquid. To má za následek razantní zvýšení intenzity a prokreslenosti příchutě, společně s jemnějším potahem a minimalizací hotspotů pro co nejdelší a nejlepší zážitek.

elf_bar_v2_popisek_mesh

Další novinkou je speciální technologie QUAQ power unit. Ta integruje baterii s PCBA (Printed Circuit Board Assembly) pro modulární design produktu, což má za následek automatizaci celého výrobního procesu. To zaručí standardizaci každičkého kusu a spolehlivý vaping, nehledě na specifickou šarži, či kus výrobku. Další výhodou je jednodušší recyklovatelnost - modulární design se dá jednodušeji rozebrat, recyklovat a baterie znovu použít do dalších produktů. Největší výhodou této technologie je však záruka konstantní voltáže v průběhu životnosti baterie, takže první potah bude stejně intenzivní jako ten poslední.

elf_bar_v2_popisek_baterie

Třešničkou na dortu je perfektně vychytané šasi z hliníku, veliká baterie a tradiční výdrž 600 potahů s prémiovým e-liquidem o síle 20mg/ml.

Obsah balení:
1x ELF BAR 600 V2 jednorázová e-cigareta 

Parametry: 
Objem e-liquidu: 2ml
Počet potahů: 600
Síla nikotinu: 20mg/ml
Rozměry: 16 x 105mm

Výrobce: ELF BAR

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

UFI ESNW-1DUM-1H12-WJK1

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Standardní věty o nebezpečnosti
H301 Toxický při požití.
H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.


Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady.

Doplňující informace
EUH208 Obsahuje (E)-4-methyl-2-(pent-1-enyl)-1,3-dioxolane, linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Varovani-vape

Doplňkové parametry

Kategorie: ELF BAR V2
EAN 1 kus: 6937643516107
EAN balení: 6937643516398
Obsah nikotinu v dávce: 157 µg
Celkový obsah nikotinu v zařízení: 40 mg
Počet potažení: Až 600
Rozměry výrobku: 16 x 105 mm
Kapacita baterie: 360 mAh
Technologie: Mesh Coil 2.0
Odpor: 1,5 Ω
Napětí: méně než 20W
Obsah nikotinu: 20 mg/ml
Objem liquidu: 2 ml

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto