JDI March - Strawberry 15 mg

199 Kč 164,46 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.7.2024

Vychutnejte si šťavnatý polibek zralých jahod, který vás omámí svou jemností a sladkou nádhernou vůní.

Detailní informace

Detailní popis produktu

JDI

Ochutnejte nejelegantnější cigaretu na trhu. Jistě Vás nadchne stejně jako nás!

Tato nová cigareta nabízí nejen skvělou chuť, ale navíc jako jediná na trhu nabízí elegantní a luxusní design. Dále také výběr ze dvou různých hladin nikotinu - 2% nebo 1,5%
S objemem 2 ml se jednorázová cigareta stane vaším ideálním společníkem na cestách i doma. Navíc, náplň vydrží až 600 potáhnutí.

UFI MM30-20H1-A00V-M59G

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES:
Acute Tox. 4; H302
Eye Irrit. 2; H319

Signální slovo: Nebezpečí

varovani všechno

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H301 - Toxický při požití
► H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
► H373 - Může způsobit poškození orgánů (plíce) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechování).

Pokyny pro bezpečné zacházení:
► P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
► P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P103 - Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
► P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou.
► P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
► P321 - Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
► P330 - Vypláchněte ústa.
► P405 - Skladujte uzamčené.
► P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Složení:
► PROPYLENGLYKOL, GLYCEROL, NIKOTIN 1.5% 0B). (15 MG/ML),2-ISOPROPYL-N,2,3-TRIMETHYLB UTYRAMID, LISTOVÝ ALKOHOL, LINALOOL, ETHYLBUTYRAT, HEXAN-1-OL, NEOTAM, ETHYLACETAT BENZYLACETAT, ETHYLACETOACETAT, ETHYLKAPROÁT, ETHYLMALTOL, KYSELINA MÁSELNÁ, KYSELINA 2-METHYL-2-PENTENOVÁ, METHYLCINNAMAT, KYSELINA DL-2-METHYLMÁSELNÁ, DEKAN-4-OLID, KYSELINA BENZOOVÁ

Doplňkové parametry

Kategorie: JDI March
Obsah nikotinu: 15 mg
Počet potažení: Až 600
Objem náplně: 2 ml
Kapacita baterie: 550 mAh
Odpor: 1,35 Ω
Materiál pláště: Nerezová ocel + pc (potravinářské kvality)
EAN: 760122013455
Obsah nikotinu v dávce: 50 µg
Rozměry: 30 x 18 x 99 mm
Váha: 37 g
Obsah balení: 1x jednorázová e-cigareta
Velkoobchodní balení: po 10-ti kusech
Celkový obsah nikotinu v zařízení: 30 mg
Napětí: 3,7 V

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto