Kurwa Collection Just Berries - Forest Berries

99 Kč 81,82 Kč bez DPH
Momentálně nedostupné
Můžeme doručit do:
28.2.2024
Položka byla vyprodána…

Představujeme Vám nikotinové sáčky Kurwa Collection Just Berries - Forest Berries. Tento produkt je skvělým mixem chutí, jako je jahoda, hroznové víno, rybíz a sladké třešně, doplněný o lesní ovoce. Ochutnejte tuto ovocnou bombu a užijte si nevšední chuťový zážitek!

Detailní informace

Detailní popis produktu

mceclip0-52_1

Nová edice vylepšených nikotinových sáčků Kurwa Collection. Zlepšení se týká zejména agresivity nikotinových váčků na dásně. Edice Collection již obsahuje sáčky z nového jemnějšího materiálu, který se velmi příjemně a pohodlně drží za rtem.

Nikotinové sáčky Kurwa nabízí obrovský výběr příchutí a variant obsahu nikotinu. V nabídce nikotinových sáčků Kurwa si přijde skoro každý. Od pokročilých až po ty nejextrémnější uživatele. 

Složení: Celulóza (E460), uhličitan sodný (E500), aroma, voda, nikotin, sladidla (E960), propylenglykol (E1520), alginát sodný (E401), stabilizátor (E504)

Prohlášení o riziku:
Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Toxický při požití, styku s kůží nebo při vdechování.
Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264: Po manipulaci se důkladně omyjte.
P270: Při používání tohoto produktu nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P330: Vypláchněte ústa.
P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.
P405: Skladujte uzamčené.
P501: Odstraňte obsah/nádoby v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady.

Látky, které přispívají ke klasifikaci Nikotin (ISO) (CAS: 54-11-5)

UFI: KW10-U00P-E004-1J65

Nebezpčí_toxický při požití

Doplňkové parametry

Kategorie: Kurwa Collection
Síla: Silné
Vhodné pro: Pokročilé
Velikost sáčku: Slim
Příchuť: Ovocné
Obsah nikotinu: 25 mg/g, 16 mg/sáček
EAN: 4779053620218
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto