Kurwa Collection VAPE - Blueberry Bubblegum (16,2 mg nic.)

179 Kč 147,93 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
27.2.2024

Kurwa Collection VAPE - Blueberry Bubblegum je elektronická jednorázová cigareta, která nabízí unikátní kombinaci sladké žvýkačky s božskými borůvkami. Tento dokonale vyvážený mix chutí vás okouzlí a zanechá v ústech dlouhotrvající svěžest. A to není vše! Tento produkt je nyní dostupný ve slabší verzi s obsahem 16,2 mg nikotinu, což je ideální pro ty, kteří hledají méně silnou variantu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 KURWA 16

Kurwa Collection přichází na trh hned v několika skvělých chuťových mixech. Příchutě jsou velmi povedené a autentické. Oblibu si získají zejména u uživatelů, kteří preferují sladší chutě náplní. Nikotinová sůl, která se v poslední době těší velké oblibě neškrábe v krku a má velmi rychlou vstřebatelnost. Díky baterii o kapacitě  500 mAh Vám e-cigareta vydrží alespoň na 700 potáhnutí. Objem náplně je 2 ml. Za zmínku stojí určitě také moderní design nebo LED podsvícení. Jednorázová e-cigareta nelze doplňovat ani dobíjet.

Perfektní design a LED podsvícení
E-cigarety Kurwa Collection mají unikátní design, který je ještě vylepšen o RGB LED diody, které se rozzáří všemi barvami po každém potáhnutí. Integrovaná žhavící hlava s odporem 1,6 ohm pak předurčuje její použití pro klasiké MTL vapování, jako je tomu u klasických tabákových cigaret.

Jednorázový Vape Kurwa Collection je tak ideálním počátečním bodem pro přestávajícího kuřáka klasických cigaret, který se chce seznámit s možností alternativní a hlavně zdravější volby kouření. Tato e-cigareta nevyžaduje žádnou údržbu, žádné složité nastavování, a je tak ideálním kandidátem pro začínající vapery.

Všechny jednorázové elektronické cigarety jsou důkladně zabaleny a připraveny k používání ihned po rozbalení.

varovani všechno

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

Klasifikace látky nebo směsi: Nařízení č. 1272/2008 (CLP):

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.

Klasifikace tohoto výrobku byl provedena podle Nařízení č.1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Akutní toxicita (orální), Kategorie 4, H302

 

Prvky označení:

Nařízení č. 1272/2008 (CLP): Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

Acute Tox. 4: H302 - Zdraví škodlivý při požití.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264: Po manipulaci důkladně omyjte.

P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P330: Vypláchněte ústa.

P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

 

Doplňující informace:

EUH208: Obsahuje d-p-menta-1 (6), 8-dien-2-on , Linalool, p-menthan-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Látky, které přispívají ke klasifikaci:

Nicotine (ISO) (CAS: 54-11-5)

 

 

UFI: GCD0-K073-S00H-R691

 

Složení
Propan-1,2-diol, glycerol, 2-isopropyl-n, 2.3-trimethylbutyramid, Nicotine ISO (1.62%), 3-methylbutylisobutyrat, mentol, N-butyl-acetát, 4-(4-hydroxyfenyl) butan -on, isobutyl acetate, ethyl-propanoát, pentylbutyrat, cis-hex-3-en-1-ol, benzylacetát, d-p-menta-1 (6), 8-dien-2-on, benzylalkohol, Octová kyselina, p- menthan-3-on, ethyl valerianát, Linalool, pentyl-acetát, ethylbutyrát, ethanol, benzoová kyselina, Voda.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: K#rwa
Obsah balení: 1x jednorázová e-cigareta
Velkoobchodní balení: po 10-ti kusech
Síla nikotinu: 16,2 mg/ml
Počet potahů: Až 700
Objem liquidu: 2 ml
Odpor: 1,7 Ω
Napětí: 3,7 V
Kapacita baterie: 500 mAh
Hmotnost: 35 g
Podsvícení: LED Dioda
Obsah nikotinu v dávce: 0,057 mg
Celkový obsah nikotinu v zařízení: 40 mg
Velikost balení: 19,5x17x5x105 mm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto