Kurwa Collection VAPE - Gummy Bears (16,2 mg nic.)

179 Kč 147,93 Kč bez DPH
Momentálně nedostupné
Můžeme doručit do:
19.6.2024
Položka byla vyprodána…

Představujeme vám jedinečnou elektronickou cigaretu Kurwa Collection VAPE s chutí oblíbených ovocných gumových medvídků Haribo. Tento produkt nabízí unikátní chuťový zážitek, který připomíná sladkou chuť oblíbených medvídků. Perfektní pro ty, kdo hledají alternativu k tradičním cigaretám bez kompromisů v chuti.

Detailní informace

Detailní popis produktu

KURWA 16 

Kurwa Collection přichází na trh hned v několika skvělých chuťových mixech. Příchutě jsou velmi povedené a autentické. Oblibu si získají zejména u uživatelů, kteří preferují sladší chutě náplní. Nikotinová sůl, která se v poslední době těší velké oblibě neškrábe v krku a má velmi rychlou vstřebatelnost. Díky baterii o kapacitě  500 mAh Vám e-cigareta vydrží alespoň na 700 potáhnutí. Objem náplně je 2 ml. Za zmínku stojí určitě také moderní design nebo LED podsvícení. Jednorázová e-cigareta nelze doplňovat ani dobíjet.

Perfektní design a LED podsvícení
E-cigarety Kurwa Collection mají unikátní design, který je ještě vylepšen o RGB LED diody, které se rozzáří všemi barvami po každém potáhnutí. Integrovaná žhavící hlava s odporem 1,6 ohm pak předurčuje její použití pro klasiké MTL vapování, jako je tomu u klasických tabákových cigaret.

Jednorázový Vape Kurwa Collection je tak ideálním počátečním bodem pro přestávajícího kuřáka klasických cigaret, který se chce seznámit s možností alternativní a hlavně zdravější volby kouření. Tato e-cigareta nevyžaduje žádnou údržbu, žádné složité nastavování, a je tak ideálním kandidátem pro začínající vapery.

Všechny jednorázové elektronické cigarety jsou důkladně zabaleny a připraveny k používání ihned po rozbalení.

varovani všechno

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

Klasifikace látky nebo směsi: Nařízení č. 1272/2008 (CLP):

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.

Klasifikace tohoto výrobku byl provedena podle Nařízení č.1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Akutní toxicita (orální), Kategorie 4, H302

Aquatic Chronic 3: Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, Kategorie 3, H412

 

Prvky označení:

Nařízení č. 1272/2008 (CLP): Varování

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

Acute Tox. 4: H302 - Zdraví škodlivý při požití.

Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264: Po manipulaci důkladně omyjte.

P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P330: Vypláchněte ústa.

P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

 

Doplňující informace:

EUH208: Obsahuje (r) -p-mentha-1,8-dien, allyl 3-cyklohexylpropionát. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Látky, které přispívají ke klasifikaci:

2-ethyl-3-hydroxy-4-pyron (CAS: 4940-11-8); Nicotine (ISO) (CAS: 54-11-5); allyl hexanoát (CAS: 123-68-2)

 

UFI: VJD0-K0KW-D00G-2VF5

 

Složení:
Propan-1,2-diol, glycerol. 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyron, 2-isopropyl-n 2,3-trimethylbutyramid, NicotinelSO (1.62%). benzoová kyselina, propionová kyselina-ethyl-propanoát, děkan-4-olid, ethyl 2-methylbutyrat, cis-hex-3-en-1-ol, allyl hexano máselná kyselina, methyl anthranilát, triacetin, allyl 3-cyklohexylpropionát, acetát, hexan-4-olid, nonan-4-olid, (r)-p-mentha-1,8-den.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Kurwa Collection vape
Obsah balení: 1x jednorázová e-cigareta
Velkoobchodní balení: po 10-ti kusech
Síla nikotinu: 16,2 mg/ml
Počet potahů: Až 700
Objem liquidu: 2 ml
Odpor: 1,7 Ω
Napětí: 3,7 V
Kapacita baterie: 500 mAh
Hmotnost: 35 g
Podsvícení: LED Dioda
Obsah nikotinu v dávce: 0,057 mg
Celkový obsah nikotinu v zařízení: 40 mg
Velikost balení: 19,5x17x5x105 mm
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto