NONIC™ sáčky - EXOTIC ICE (Super Kick 5MG/25MG)

139 Kč 114,88 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
17.7.2024

NONIC SÁČKY AROMA KING SUPER KICK: EXOTIC ICE 5MG/25MG - NONIC (alternativa klasického nikotinu, méně toxická, nenávyková, nepsychoaktivní)

Detailní informace

Detailní popis produktu

aroma sacky

AROMA KING SOFT KICK - EXOTIC ICE 10MG

AROMA KING SOFT KICK - EXOTIC ICE jsou nikotinové sáčky s příchutí ledového exotického ovoce. Tyto sáčky jsou ideální pro ty, kteří hledají osvěžující alternativu k tradičnímu kouření cigaret. Každý sáček obsahuje 10 mg nikotinu, což poskytuje jemnou stimulaci pro uživatele.

Příchuť ledového exotického ovoce v AROMA KING SOFT KICK přináší do užívání nikotinu osvěžující a exotický zážitek. Kombinace chladivého efektu a exotických ovocných tónů poskytuje unikátní chuťový zážitek.

Vlastnosti produktu

 • Každý sáček obsahuje 10 mg nikotinu, což je vhodné pro ty, kteří hledají nižší hladiny nikotinu
 • Lahodné příchutě
 • AROMA KING SOFT KICK nabízí jedinečnou kombinaci chuti, která se vyhýbá obvyklým stereotypům
 • Sáčky jsou diskrétní a snadno použitelné kdekoliv a kdykoliv
 • Vyrobeno z kvalitních materiálů, které zajišťují optimální chuťový zážitek a dlouhou životnost sáčků
   
  Obsah nikotinu: 10 mg/g
  Počet ks v balení: 25 ks
  Výrobce: Aroma King 
  Typ živnosti: volná 

varování - škodlivý výrobek supervape 2-2

 1. UFI: XPAJ-NRWR-7HNC-Q310

 

 1. Klasifikace látky nebo směsi: Nařízení č. 1272/2008 (CLP):

  Klasifikace tohoto výrobku byl provedena podle Nařízení č.1272/2008 (CLP).

  Acute Tox. 4: Akutní toxicita, Kategorie 4, H312+H332

 2. 2.2  Prvky označení:

  Nařízení č. 1272/2008 (CLP): Varování

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  Acute Tox. 4: H312+H332 - Zdraví škodlivý pn styku s kůží a při vdechování.

  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

  P280: Používejte ochranné rukavice/obličejový štít/ochranný oděv/ochranné pracovní pomucky/ochranná obuv. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
  P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v polozeusnadňující dýchání. P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.
  Doplňující informace:

  EUH208: Obsahuje d-dimonen , mentha arvensis olej (kukuřičná). Může vyvolat alergickou reakci.

  Látky, které přispívají ke klasifikaci:

  (S)-2-metylo-5(1-metylo-2-pirolidynylo) pirydyna

Doplňkové parametry

Kategorie: Kategorie
Obsah nikotinu:: Neobsahuje žádný nikotin
? Obsah NoNic:: 5 mg/g
Počet sáčků:: 25 ks
Značka:: AROMA KING
Vhodné pro:: zkušené uživatele, silné kuřáky
Hmotnost:: 10 g
EAN: 5905909051250

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto