OXBAR C800 - Apple Peach 16 mg

179 Kč –5 %
693 oxbar c800 apple peach elektronicka cigareta 800 potahu 16mg nikotinu
179 Kč –5 % 169 Kč 139,67 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
17.7.2024

Sladká a podmanivá chuť broskve v kombinaci se zeleným jablkem. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

OXBAR C800 - jednorázová elektronická cigareta od světového výrobce OXVA

S jednorázovými vape od OXBAR můžete vapovat bez starostí a bez nutnosti se starat o technické detaily. Vapo zařízení jsou vybavena výkonnými bateriemi a kapacitními nádržkami, což znamená, že si užijete vapování po dlouhou dobu bez nutnosti nabíjení nebo výměny náplně. Stačí si je vzít s sebou a můžete se ponořit do svého vapingového zážitku.

 

Velmi příjemná ve vaší dlani - nejnovější tvar a krystalický design, perfektně padnoucí naústek. 

NOVINKA: Ještě lepší zážitek, který Vám zajistí extrémně bohatou chuť. O 30 % bohatější chuť, která je neuvěřitelně reálná.

varovani všechno

Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Zdraví škodlivý při požití. Může způsobit

Standardní věty o nebezpečnosti
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Složení: propan-1,2-diol, glycerol, N,2,3-Trimethyl-2-isopropyl Butanamide, nikotin (ISO), benzoová kyselina, butanoic acid, ethyl ester, Vanillin, butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl-acetát, 3-Hexen-1-ol, (Z)-, ethyl maltol, cis-3-Hexenyl Acetate, octová kyselina … %, gamma-Decalactone, máselná kyselina, butanocid acid, 2-methyl-, cinnamic acid methyl ester

UFI KQ62-U5F3-23GJ-K830 

Doplňkové parametry

Kategorie: OXBAR
Kapacita cartridge: 2 ml
Kapacita baterie: 550 mAh
Obsah nikotinu: 16 mg/ml
Dávka nikotinu na vdechnutí: 53,33 ug
Počet potahů: až 800

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto