Reymont Kurwa Hawaiian Pog 20 mg

Výprodej
179 Kč 147,93 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
17.7.2024

Jedinečná chuť granátového jablka, lesních plodů, ananasu a mučenky. Překvapivě skutečný výbuch chutí.

Detailní informace

Detailní popis produktu

REYMONT KURWA_1

Jednorázová e-cigareta Kurwa ze série Reymont disponuje dostatečně silnou baterií o kapacitě 450mAh, se kterou dosáhnete až 688 potažení.  Objem náplně 2ml, obsah nikotinu 20mg/salt.

E-cigarety Kurwa Reymont Vám budou dobrým společníkem ať už se vydáte kamkoliv. Díky svým rozměrům se vejdou i do malé kabelky nebo kapsy. Použití e-cigarety je velice jednoduché. Stačí ji vybalit z krabičky a začít vapovat.

Parametry:
Obsah nikotinu: 20 mg/ml (2%)
Počet potáhnutí: 688
Kapacita baterie: 450mAh
Obsah náplně: 2ml

reymont_kurwa_BANNER3_vaping_cz

Pouze pro osoby starší 18 let. Tento výrobek obsahuje nikotiny, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití se nekuřáky nedoporučuje. 

Uchovejte mimo dosah osob mladších 18 let. Zdraví škodlivý při požití.
Po manipulaci důkladně omyjte zasažená místa. 

 

 

Klasifikace látky nebo směsi:

Nařízení č. 1272/2008 (CLP):

Nebezpečí
Klasifikace tohoto výrobku byl provedena podle Nařízení č.1272/2008 (CLP).

UFI: XF40-S0FW-200U-VP48

 varovani všechno

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

 

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
►H301 - Toxický při požití
►H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
►H373 - Může způsobit poškození orgánů (plíce) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechování).

 

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
►P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
►P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P103 - Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
►P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou.
►P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
►P321 - Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
►P330 - Vypláchněte ústa.
►P405 - Skladujte uzamčené.
►P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.
 
SLOŽENÍ:
Propan-1,2-diol, glycerol, 2-isopropyl-n, 2,3-trimethylbutyramid, Nicotine (ISO), ethanol, benzoová kyselina, allyl hexanoát, ethylbutyrát, pentyl-acetát, dekan-4-olid, ethylhexanoát, ethyl cinnamát, Pentyl-acetát, hexyl-acetát, methyl cinnamát, N-butyl-acetát, cis-hex-3-en-1-ol, ethyl-propanoát, 2-methoxy-4-(4-methyl- 1,3-dioxolan-2-yl) fenol, ethyl valerianát, ethyl 2-methylbutyrát, benzylalkohol, (z)-6-nonen- 1-ol, pentylbutyrát, vanilin, 4-hydroxy-2,5- dimethylfuran-2 (3h)-on.

Doplňkové parametry

Kategorie: Reymont Kurwa
Obsah nikotinu: 20 mg
Počet potažení: Až 688
Objem liquidu: 2 ml
Kapacita baterie: 450 mAh
Hmotnost: 29 g
Napětí: 3,7 V
Odpor: 1,7 Ω
EAN: 6913452473299
Obsah nikotinu v dávce: 95,93 µg
Velikost balení: 105 x 16 mm
Obsah balení: 1x jednorázová e-cigareta
Celkový obsah nikotinu v zařízení: 40 mg
Velkoobchodní balení: po 10-ti kusech
Dávka nikotinu na jedno vdechnutí: 0,029 mg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto