VENIX - BORŮVKA a MALINA-X

145 Kč 119,83 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
27.2.2024

Máte chuť na opravdu svěží elektronickou cigaretu? Sáhněte po naší nové příchuti malina, borůvka a ostružina a přesvědčte se sami, že je to pecka.

Detailní informace

Detailní popis produktu

venix klasik

Máte chuť na opravdu svěží elektronickou cigaretu? Sáhněte po naší nové příchuti malina, borůvka a ostružina a přesvědčte se sami, že je to pecka. Všechny příchutě jsou na živnost volnou.

Jednorázová elektronická cigareta VeniX s příchutí malin, borůvek a ostružin - Blue RASPBERRY-X. Až 700 potahů a příjemnou chutí. Užijte si perfektní vaping s naši elektronickou cigaretou VeniX.


Příchuť: 
Perfektní chuť malin, borůvek a ostružin. 

► Obsah nikotinu: 18 mg/ml 
► Kapacita baterie: 400 mAh
► Hliníkové tělo
► Potahů: 700 = na jedno potáhnutí 0,051 mg 
► Kvalitní zpracování
► Perfektní na cesty
► Výkonná e-cigareta
► Česká značka

Uchovejte mimo dosah osob mladších 18 let. Zdraví škodlivý při požití. Po manipulaci důkladně omyjte zasažená místa. 

Při požití: Necítite-li se dobře volejte TOXIKOLOGICE INFORMAČÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchtěte ústa. Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.
Může vyvolat alergickou reakci. 

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: GHS07 Varování, Acute Tox. 4, H302, Aquatic Chronic 3, H412

 varovani všechno

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

Signální slovo: Nebezpečí

UFI: XEJV-97Y9-YN59-U161

Standardní věty o nebezpečnosti:

► H302 Zdraví škodlivý při požití.
► H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
► H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

► P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
► P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
► P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
► P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
► P330 Vypláchněte ústa.
► P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Složení: 
►  glycerol, 1,2-pro- pylenglykol, nikotin, 2-isopropyl-N,2,3-trimethyl butanamid, triacetin, limonene, kyselina benzoová, dekan-4-olid, N-ethyl- -2-(isopropyl)-5-methylcyclo- hexán karboxamid, ethyl-butyrát, kyselina 4-oxopentanová, isoamyl-acetát, ethylmaltol, (Z)-hex-3-én-1-ol, kyselina octová, 4-(4-hydroxyfenyl) butan-2-on,dimethylhydroxyfuranon, vanilin, (E)-4-(2,6,6-trimethyl) cyklohex-1-enyl) but-3-én-2-on

Doplňkové parametry

Kategorie: Vénix
Obsah nikotinu: 18 mg/ml (1,62%)
Kapacita baterie: 400 mAh
Počet potažení: Až 700
EAN: 6974572212229
Obsah nikotinu v dávce: 0,0494 mg
Odpor: 1,6 Ω
Objem liquidu: 2 ml
Rozměry výrobku: 104 x 16,5 x 16,5mm.
Velkoobchodní balení: po 10-ti kusech
Obsah balení: 1x jednorázová e-cigareta

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto