VENIX - BRUSINKA-X

145 Kč 119,83 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
25.6.2024

VeniX s příchutí brusinek je dokonalým spojením sladkosti a svěžesti. VeniX s příchutí brusinek je jako procházka lesními cestičkami, kde objevujete jedinečné chutě a vůně.

Detailní informace

Detailní popis produktu

venix klasik

VeniX s příchutí brusinek je dokonalým spojením sladkosti a svěžesti. VeniX s příchutí brusinek je jako procházka lesními cestičkami, kde objevujete jedinečné chutě a vůně.  Všechny příchutě jsou na živnost volnou.

Jednorázová elektronická cigareta VeniX s příchutí brusinky - CRANBERRY. Až 700 potahů a příjemnou chutí. Užijte si perfektní vaping s naši elektronickou cigaretou VeniX.


Příchuť: 
Perfektní chuť brusinek. 

► Obsah nikotinu: 18 mg/ml 
► Kapacita baterie: 400 mAh
► Hliníkové tělo
► Potahů: 700 = na jedno potáhnutí 0,051 mg 
► Kvalitní zpracování
► Perfektní na cesty
► Výkonná e-cigareta
► Česká značkaPouze pro osoby starší 18 let. Tento výrobek obsahuje nikotiny, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití se nekuřáky nedoporučuje. 

Uchovejte mimo dosah osob mladších 18 let. Zdraví škodlivý při požití. Po manipulaci důkladně omyjte zasažená místa. 

Při požití: Necítite-li se dobře volejte TOXIKOLOGICE INFORMAČÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchtěte ústa. Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.
Může vyvolat alergickou reakci. 

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: GHS07 Varování, Acute Tox. 4, H302, Aquatic Chronic 3, H412

 varovani všechno

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

UFI: H3M6-A063-HTKP-97CW

Signální slovo: 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

► H302 Zdraví škodlivý při požití.
► H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
► H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

► P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
► P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
► P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
► P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
► P330 Vypláchněte ústa.
► P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.


Obsahuje:
►  Obsahuje kyselinu 4-oxopentanovú, linalool a methyl-cinnamat. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení: 
► glycerol, 1,2-pro- pylenglykol, 2-isopropyl-N,2, 3-trimethyl bulanamid, triacetin, nikotin, kyselina benzoová, kyselina octová, N-ethyl-2-(isopropyl)-5-me- thylcyclohexán karboxamid, linalool, isoamyl-acetát, kyse- lina 4-oxopentanová(E)-hex- -3-enyl-acetát, dekan-4-olid, ethyl-acetát, (Z)-hex-3-én-1- -ol, benzylalkohol,kyselina 2-methylbutanová,ethyl-hexa- noát, methyl-cinnamat

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Jednorázové el. cigarety
Obsah nikotinu: 18 mg/ml (1,62%)
Kapacita baterie: 400 mAh
Počet potažení: Až 700
Obsah nikotinu v dávce: 0,0494 mg
Odpor: 1,6 Ω
Objem liquidu: 2 ml
Rozměry výrobku: 104 x 16,5 x 16,5mm.
Velkoobchodní balení: po 10-ti kusech
Obsah balení: 1x jednorázová e-cigareta

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto