VENIX - MANGO-X

145 Kč 119,83 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
26.2.2024

Kdo by nemiloval krásně šťavnaté mango, že? Sáhněte po jednorázové elektronické cigaretě VeniX a užijte si jeho chuť v každém potahu. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

venix klasik

Kdo by nemiloval krásně šťavnaté mango, že? Sáhněte po jednorázové elektronické cigaretě VeniX a užijte si jeho chuť v každém potahu. Všechny příchutě jsou na živnost volnou.

Jednorázová elektronická cigareta VeniX s příchutí manga - Mango.. Až 700 potahů a příjemnou chutí. Užijte si perfektní vaping  s naši elektronickou cigaretou VeniX.

Příchuť: 
Perfektní chuť manga.

► Obsah nikotinu: 18 mg/ml 
► Kapacita baterie: 400 mAh
► Hliníkové tělo
► Potahů: 700 = na jedno potáhnutí 0,051 mg 
► Kvalitní zpracování
► Perfektní na cesty
► Výkonná e-cigareta
► Česká značka

Uchovejte mimo dosah osob mladších 18 let. Zdraví škodlivý při požití. Po manipulaci důkladně omyjte zasažená místa. 

Při požití: Necítite-li se dobře volejte TOXIKOLOGICE INFORMAČÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchtěte ústa. Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.
Může vyvolat alergickou reakci. 

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: GHS07 Varování, Acute Tox. 4, H302, Aquatic Chronic 3, H412

 varovani všechno
Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

Signální slovo: Nebezpečí

UFI: W0H0-A4UK-GQ6R-S06D

Standardní věty o nebezpečnosti:

► H302 Zdraví škodlivý při požití.
► H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
► H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

► P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
► P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
► P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
► P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
► P330 Vypláchněte ústa.
► P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.


Obsahuje:
►  Obsahuje kyselinu 4-oxo- pentanovú, alyl-3-cyklohexylpro- panoát a dimethylhydroxyfuranon. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení:
► 
glycerol, 1,2-propylenglykol, nikotin, 2-isopropyl-N,2, 3-trimethyl butanamid, kyselina benzoová, kyselina 4-oxopenta- nová, ethyl butyrát,ethylmaltol, triacetin, benzylalkohol, dekan-4-olid, (Z)-hex-3-én-1-ol, alyl-3-cyklohexylpropanoát, dimethylhydroxyfuranon, (E)-hex-3-enyl-acetát

Doplňkové parametry

Kategorie: Vénix
Obsah nikotinu: 18 mg/ml (1,62%)
Kapacita baterie: 400 mAh
Počet potažení: Až 700
EAN: 6974572219754
Obsah nikotinu v dávce: 0,0494 mg
Odpor: 1,6 Ω
Objem liquidu: 2 ml
Rozměry krabičky: 104 x 16,5 x 16,5mm.
Velkoobchodní balení: po 10-ti kusech
Obsah balení: 1x jednorázová e-cigareta

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto