VENIX PRO - BORŮVKA a GRANÁTOVÉ JABLKO - X

169 Kč –5 %
153 2 blue pomegranate x
169 Kč –5 % 159 Kč 131,40 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
27.2.2024

Provokativní koktejl, kde se sladkost borůvek kříží s ledabylou kyselosti granátových jablek, je zkrátka očarování pro chuťové buňky.

Detailní informace

Detailní popis produktu

venix PRO

VENIX PRO - BLUE POMEGRANATE-X

Připravte se na nový rozměr vape zážitků s VENIX PRO Blue-Pom-X!. Ohromující kombinace lesních borůvek s exotikou v podobě granátového jablka. Výbuch chutí který musíte zažít!

VENIX PRO Blue Pomegranate  je mnohem víc než jen chuťový zážitek. Díky inovativnímu vylepšení a pokročilému systému mesh-coil se naše elektronická cigareta VENIX PRO stává dokonalým společníkem pro každého nadšence vapování. Mesh-coil technologie zajišťuje optimální rozložení tepla a rovnoměrné zahřátí e-liquidu, čímž se dosahuje vyšší kvality chuti a intenzivnějších oblaků páry.

Jednorázová elektronická cigareta VENIX PRO s borůvky a granátovým jablkem - BLUE POM-X

Vylepšená jednorázová elektronická cigareta ještě s lepší chutí a odolnějším kvalitnějším zpracování. 

  • Obsah nikotinu: 18 mg/ml 
  • Kapacita baterie: 400 mAh
  • Technologie: MESH-COIL
  • Hliníkové tělo
  • Potahů: 700 = na jedno potáhnutí 0,051 mg
  • Perfektní chuť borůvek a granátového jablka
  • Kvalitní zpracování
  • Perfektní na cesty
  • Výkonná e-cigareta
  • Česká značka

Pouze pro osoby starší 18 let. Tento výrobek obsahuje nikotiny, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití se nekuřáky nedoporučuje. 

varovani

UFI: MUEN-Y05M-4TK4-R2H3

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

Klasifikace látky nebo směsi v souladu s Nařízením EP a Rady 1272/2008 (CLP)

Varování
Acute Tox. 4, H302
Aquatic Chronic 3, H412
EUH208

Standartní věty o nebezpečnosti H302 Zdraví škodlivý při požití.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje limonene, citral , linalool a alyl-3-cyklohexylpropanoát. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P330 Vypláchněte ústa.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Doplňkové parametry

Kategorie: VENIX - PRO
Odpor: 1.6±0.16Ω
Typ spirály: Mesh coil
Objem liquidu: 2 ml
Kapacita baterie: 400mAh
Rozměry výrobku: 104 x 16.5 x 16.5mm
Rozměry krabičky: 130 x 25 x 25mm
Hmotnost: 34.5g
Obsah nikotinu v dávce: 0,0501 mg
Obsah balení: 1x jednorázová e-cigareta
Velkoobchodní balení: po 10-ti kusech
Celkový obsah nikotinu v zařízení: 35,1 mg
EAN: 6974572234337

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto