VENIX PRO - ČERNÝ RYBÍZ a HROZNO X

175 Kč 144,63 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.7.2024

Lahodná kombinace chuti černého rybízu a hroznu. Tato jednorázová e-cigareta vás vrhne do světa šťavnatého ovoce. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

venix PRO

VENIX PRO - BLACK GRAPE-X

Vítejte ve světě osvěžujícího dobrodružství s novou příchutí VENIX PRO - BLACK GRAPE-X! 

Ale VENIX PRO BLACK GRAPE-X je mnohem víc než jen chuťový zážitek. Díky inovativnímu vylepšení a pokročilému systému mesh-coil se naše elektronická cigareta VENIX PRO stává dokonalým společníkem pro každého nadšence vapování. Mesh-coil technologie zajišťuje optimální rozložení tepla a rovnoměrné zahřátí e-liquidu, čímž se dosahuje vyšší kvality chuti a intenzivnějších oblaků páry.

Jednorázová elektronická cigareta VENIX PRO s hrozny a černým rybízem - BLACK GRAPE-X

Vylepšená jednorázová elektronická cigareta ještě s lepší chutí a odolnějším kvalitnějším zpracování. 

► Obsah nikotinu: 18 mg/ml 
► Kapacita baterie: 400 mAh
► Technologie: MESH-COIL
► Hliníkové tělo
► Potahů: 700 = na jedno potáhnutí 0,051 mg
► Perfektní chuť ananasu a hroznů
► Kvalitní zpracování
► Perfektní na cesty
► Výkonná e-cigareta
► Česká značka

Pouze pro osoby starší 18 let. Tento výrobek obsahuje nikotiny, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití se nekuřáky nedoporučuje. 

varovani všechno

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

UFI: MSEN-F0G6-TTKM-3QX1

Klasifikace látky nebo směsi v souladu s Nařízením EP a Rady 1272/2008 (CLP)

Varování
Acute Tox. 4, H302
Aquatic Chronic 3, H412
EUH208

Standartní věty o nebezpečnosti
►H302 Zdraví škodlivý při požití.
► H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
► H302 Zdraví škodlivý při požití.
► H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
►P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
► P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
► P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
► P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
► P330 Vypláchněte ústa.
► P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
► P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Obsahuje: nikotin, 2-isopropyl- -N,2,3-trimethylbutanamid, ethylmaltol 4-(4-hydroxyfenyl) butan-2-on

Složení:
► 1,2-propylenglykol, glycerol, kyselina mléčná, 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbu- tanamid, ethylmaltol, nikotin, 4-(4-hydroxyfenyl) butan-2-on, ethyl-butyrát, methyl-antranilát, ethyl-propionát, (Z)-hex-3-én- -1-ol, ethyl-acetát, vanilin, benzyl-acetát, kyselina pro- pionová, ethyl-2-methylbutanoát, kyselina octová,2-fenyletanol, kyselina maslová, isoamyl- -acetát, alpha-jonon

 

Doplňkové parametry

Kategorie: VENIX - PRO
Odpor: 1.6±0.16Ω
Typ spirály: Mesh coil
Objem liquidu: 2 ml
Kapacita baterie: 400mAh
Rozměry výrobku: 104 x 16.5 x 16.5mm
Rozměry krabičky: 130 x 25 x 25mm
Hmotnost: 34.5g
Obsah nikotinu v dávce: 0,0501 mg
Obsah balení: 1x jednorázová e-cigareta
Velkoobchodní balení: po 10-ti kusech
Celkový obsah nikotinu v zařízení: 35,1 mg
EAN: 6974572234238

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto