VENIX PRO - DVA DRUHY JABLEK - X

169 Kč –5 %
144 2 venix pro double apple x
169 Kč –5 % 159 Kč 131,40 Kč bez DPH
Momentálně nedostupné
Můžeme doručit do:
18.7.2024
Položka byla vyprodána…

Vychutnejte si tuhle prvotřídní sladkokyselou explozi svěžích zelených a červených jablek.

Detailní informace

Detailní popis produktu

venix PRO

VENIX PRO - DOUBLE APPLE-X

Vítejte ve světě osvěžujícího dobrodružství s novou příchutí VENIX PRO - DOUBLE APPLE! 

Ale VENIX PRO DOUBLE APPLE je mnohem víc než jen chuťový zážitek. Díky inovativnímu vylepšení a pokročilému systému mesh-coil se naše elektronická cigareta VENIX PRO stává dokonalým společníkem pro každého nadšence vapování. Mesh-coil technologie zajišťuje optimální rozložení tepla a rovnoměrné zahřátí e-liquidu, čímž se dosahuje vyšší kvality chuti a intenzivnějších oblaků páry.

Jednorázová elektronická cigareta VENIX PRO s jablky - DOUBLE APPLE

Vylepšená jednorázová elektronická cigareta ještě s lepší chutí a odolnějším kvalitnějším zpracování. 

► Obsah nikotinu: 18 mg/ml 
► Kapacita baterie: 400 mAh
► Technologie: MESH-COIL
► Hliníkové tělo
► Potahů: 700 = na jedno potáhnutí 0,051 mg
► Perfektní chuť ananasu a hroznů
► Kvalitní zpracování
► Perfektní na cesty
► Výkonná e-cigareta
► Česká značka

 Pouze pro osoby starší 18 let. Tento výrobek obsahuje nikotiny, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití se nekuřáky nedoporučuje. 

varovani všechno

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

UFI:EPEN-X0ST-HTK4-EDAY

Klasifikace látky nebo směsi v souladu s Nařízením EP a Rady 1272/2008 (CLP)

Varování
Acute Tox. 4, H302
Aquatic Chronic 3, H412
EUH208

Standartní věty o nebezpečnosti
►H302 Zdraví škodlivý při požití.
► H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
► H302 Zdraví škodlivý při požití.
► H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
►P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
► P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
► P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
► P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
► P330 Vypláchněte ústa.
► P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
► P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Obsahuje (E)-hex-2-en-1-ol, beta-damaskon a (E)-hex-2-enál. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení:
► nikotin, 2-isopropyl- -N,2,3-trimethylbutanamid, hexan-1-ol kyselina 2-methylbutanová Složení: 1,2-propylenglykol, glycerol, kyselina mléčná, nikotin, 2-isopropyl-N,2,3-trime- thylbutanamid, kyselina octová, ethyl-2-methylbutanoát, hexyl- -acetát, isoamyl-acetát, methyl- -acetát, hexan-1-ol, ethyl- acetát, amyl-acetát, (3-methylbutyl)- -3-methylbutanoát, (Z)-hex-3-én-1-ol, (Z)-hex-2-enyl acetát (Z)-hex-3-enyl acetát, (E)-hex- -2-en-1-ol, (Z)-hex-3-enyl 2-methylbutyrate, ethyl-hexanoát, kyselina 2-methylbutanová, beta-damaskon, undekan-4-olid, (E)-hex-2-enál

Doplňkové parametry

Kategorie: VENIX - PRO
Odpor: 1.6±0.16Ω
Typ spirály: Mesh coil
Objem liquidu: 2 ml
Kapacita baterie: 400mAh
Rozměry výrobku: 104 x 16.5 x 16.5mm
Rozměry krabičky: 130 x 25 x 25mm
Hmotnost: 34.5g
Obsah nikotinu v dávce: 0,0501 mg
Obsah balení: 1x jednorázová e-cigareta
Velkoobchodní balení: po 10-ti kusech
Celkový obsah nikotinu v zařízení: 35,1 mg
EAN: 6974572234184
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto