VENIX PRO - PEACH BLUE - X

169 Kč –5 %
img v3 028u 08aa99a9 b0c8 4c75 b40c bd324eaadeeh
169 Kč –5 % 159 Kč 131,40 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
16.4.2024

VENIX PRO PEACH BLUE je dokonalou kombinací borůvek a broskví!

Detailní informace

Detailní popis produktu

venix PRO

 

VENIX PRO je mnohem víc než jen chuťový zážitek. Díky inovativnímu vylepšení a pokročilému systému mesh-coil se naše elektronická cigareta VENIX PRO stává dokonalým společníkem pro každého nadšence vapování. Mesh-coil technologie zajišťuje optimální rozložení tepla a rovnoměrné zahřátí e-liquidu, čímž se dosahuje vyšší kvality chuti a intenzivnějších oblaků páry.

Vylepšená jednorázová elektronická cigareta ještě s lepší chutí a odolnějším kvalitnějším zpracování. 

► Obsah nikotinu: 18 mg/ml 
► Kapacita baterie: 400 mAh
► Technologie: MESH-COIL
► Hliníkové tělo
► Potahů: 700 = na jedno potáhnutí 0,051 mg
► Perfektní chuť ananasu a hroznů
► Kvalitní zpracování
► Perfektní na cesty
► Výkonná e-cigareta
► Česká značka

Pouze pro osoby starší 18 let. Tento výrobek obsahuje nikotiny, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití se nekuřáky nedoporučuje. 

varovani všechno

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

UFI: FURW-W09H-HTK7-HWKY

2.1 Klasifikace látky nebo směsi GHS07 Varování v souladu s Nařízením EP a Rady Acute Tox. 4, H302 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412 EUH208

2.2 Prvky označení výstražný symbol nebezpečnosti

signální slovo standartní věty o nebezpečnosti

pokyny pro bezpečné zacházení

2.3 Další nebezpečnost

Varování H302 Zdraví škodlivý při požití.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje linalool a alyl-3-cyklohexylpropanoát. Může vyvolat alergickou reakci.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P330 Vypláchněte ústa.

P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Obsahuje: 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutanamid nikotin alyl-3-cyklohexylpropanoát maltol

 

Doplňkové parametry

Kategorie: VENIX - PRO
Odpor: 1.6±0.16Ω
Typ spirály: Mesh coil
Objem liquidu: 2 ml
Kapacita baterie: 400mAh
Rozměry výrobku: 104 x 16.5 x 16.5mm
Rozměry krabičky: 130 x 25 x 25mm
Hmotnost: 34.5g
Obsah nikotinu v dávce: 0,0501 mg
Obsah balení: 1x jednorázová e-cigareta
Velkoobchodní balení: po 10-ti kusech
Celkový obsah nikotinu v zařízení: 35,1 mg
EAN: 6974572234535

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto