VENIX-T - AGARWOOD

159 Kč 131,40 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
28.5.2024

Tabák s příchutí agárového dřeva, známého také jako oud, nabízí hluboký a smyslný chuťový profil.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

VENIX - T - AGARWOOD

Tabák s příchutí agárového dřeva, známého také jako oud, nabízí hluboký a smyslný chuťový profil. Agárové dřevo je ceněné pro svou výraznou a bohatou vůni s tóny, které jsou zároveň dřevité, kořeněné a mírně kouřové. V kombinaci s tradičním tabákem vytváří tento blend exotickou a luxusní zkušenost. Příchuť agárového dřeva poskytuje nejen silný základ, ale také přináší náznaky koření a vzácného dřeva, které se postupně rozvíjejí na patře. Je to chuť pro ty, kteří preferují komplexní a bohaté tabákové výrobky s jedinečným a nezapomenutelným charakterem. 

  ► Obsah nikotinu: 1,62 %

  ► Kapacita baterie: 400 mAh
  ► Technologie: MESH-COIL 2.0
  ► Hliníkové tělo
  ► Potahů: 700 = na jedno potáhnutí 0,051 mg
  ► Kvalitní zpracování
  ► Perfektní na cesty
  ► Výkonná e-cigareta
  ► Česká značka

   
  Pouze pro osoby starší 18 let. Tento výrobek obsahuje nikotiny, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití se nekuřáky nedoporučuje. 

  varovani všechno

  Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

  UFI: X7RW-C0FR-CTKS-WHHH 

  2.1 Klasifikace látky nebo směsi GHS07 Varování v souladu s Nařízením EP a Rady Acute Tox. 4, H302 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2, H319 EUH208

  2.2 Prvky označení výstražný symbol nebezpečnosti

  signální slovo standartní věty o nebezpečnosti

  pokyny pro bezpečné zacházení

  2.3 Další nebezpečnost

  Varování H302 Zdraví škodlivý při požití.

  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

  EUH208 Obsahuje kyselinu 4-oxopentanovú. Může vyvolat alergickou reakci.

  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

  P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

  P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P330 Vypláchněte ústa.

  P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

  Obsahuje: nikotin

  kyselina 4-oxopentanová 2-fenyletanol

  Doplňkové parametry

  Kategorie: Kategorie
  Odpor: 1.6±0.16Ω
  Typ spirály: Mesh Coil 2.0
  Objem liquidu: 2 ml
  Kapacita baterie: 400mAh
  Rozměry výrobku: 104 x 16.5 x 16.5mm
  Rozměry krabičky: 130 x 25 x 25mm
  Hmotnost: 34.5g
  Obsah nikotinu v dávce: 0,0501 mg
  Obsah balení: 1x jednorázová e-cigareta
  Velkoobchodní balení: po 10-ti kusech

  Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

  Nevyplňujte toto pole:

  Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

  Nevyplňujte toto pole:
  Používáme ověření věku Adulto