VENIX-T - EMERALD

159 Kč 131,40 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
28.5.2024

Tato varianta tabáku přináší osvěžující vlnu chladivé a čisté chuti máty, která dokonale doplňuje bohaté tóny tradičního tabáku.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

VENIX - T - EMERALD

Tato varianta tabáku přináší osvěžující vlnu chladivé a čisté chuti máty, která dokonale doplňuje bohaté tóny tradičního tabáku. Mátová esence je pronikavá a revitalizující, s typickým chladným efektem, který zanechává v ústech pocit svěžesti. Kombinace tabáku a máty nabízí intenzivní, ale přesto vyvážený chuťový zážitek, ideální pro kuřáky hledající úlevu a osvěžení. Mátová příchuť může také napomoci maskovat jinak silnější a někdy drsnější nuance tabáku, čímž vytváří příjemnější a hladší kouřový dojem.

  ► Obsah nikotinu: 1,62 %

  ► Kapacita baterie: 400 mAh
  ► Technologie: MESH-COIL 2.0
  ► Hliníkové tělo
  ► Potahů: 700 = na jedno potáhnutí 0,051 mg
  ► Kvalitní zpracování
  ► Perfektní na cesty
  ► Výkonná e-cigareta
  ► Česká značka

   
  Pouze pro osoby starší 18 let. Tento výrobek obsahuje nikotiny, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití se nekuřáky nedoporučuje. 

  varovani všechno

  Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

  UFI: DPRW-V0WQ-WTK8-67EU 

  2.1 Klasifikace látky nebo směsi GHS07 Varování v souladu s Nařízením EP a Rady Acute Tox. 4, H302 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2, H319

  2.2 Prvky označení výstražný symbol nebezpečnosti

  signální slovo standartní věty o nebezpečnosti

  pokyny pro bezpečné zacházení

  2.3 Další nebezpečnost

  Varování H302 Zdraví škodlivý při požití.

  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

  P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

  P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P330 Vypláchněte ústa.

  P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

  Obsahuje: nikotin

  2-isopropyl-N,2,3-trimethyl butanamid ethylmaltol

  Doplňkové parametry

  Kategorie: Kategorie
  Odpor: 1.6±0.16Ω
  Typ spirály: Mesh Coil 2.0
  Objem liquidu: 2 ml
  Kapacita baterie: 400mAh
  Rozměry výrobku: 104 x 16.5 x 16.5mm
  Rozměry krabičky: 130 x 25 x 25mm
  Hmotnost: 34.5g
  Obsah nikotinu v dávce: 0,0501 mg
  Obsah balení: 1x jednorázová e-cigareta
  Velkoobchodní balení: po 10-ti kusech

  Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

  Nevyplňujte toto pole:

  Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

  Nevyplňujte toto pole:
  Používáme ověření věku Adulto