VENIX ZERO - ANANAS-Z 0%

145 Kč 119,83 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
25.6.2024

Jeho chuť buď milujete, nebo nenávidíte. Ananas. Pokud patříte k té první skupině, budete milovat i naši jednorázovou elektronickou cigaretu s jeho příchutí, zato bez nikotinu

Detailní informace

Detailní popis produktu

Venix zero

Máte rádi osvěžující příchutě, které vás přenesou do léta, i když zrovna prší? Pak sáhněte po jednorázové elektronické cigaretě  s melounem. Neobsahuje nikotin.  

Jednorázová elektronická cigareta VeniX s příchutí melounů - Water melon bez nikotinu.  Až 700 potahů a příjemnou chutí. Užijte si perfektní vaping s naši elektronickou cigaretou VeniX.


Příchuť: 
Perfektní chuť  melounů - Water melon bez nikotinu.

► Obsah nikotinu: 0 mg/ml

► Kapacita baterie: 400 mAh

► Hliníkové tělo

► Potahů: 700 

► Kvalitní zpracování

► Perfektní na cesty

► Výkonná e-cigareta

► Česká značka


Pouze pro osoby starší 18 let. Tento výrobek obsahuje nikotiny, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití se nekuřáky nedoporučuje. 

Uchovejte mimo dosah osob mladších 18 let. Zdraví škodlivý při požití. Po manipulaci důkladně omyjte zasažená místa. 

Při požití: Necítite-li se dobře volejte TOXIKOLOGICE INFORMAČÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchtěte ústa. Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.
Může vyvolat alergickou reakci. 

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: GHS07 Varování, Acute Tox. 4, H302, Aquatic Chronic 3, H412

varovani zakladní
Signální slovo: 
Nebezpečí

UFI: CWR0-W4C3-PQ68-MDTA

Standardní věty o nebezpečnosti:
► H302 Zdraví škodlivý při požití.
► H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
► P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
► P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
► P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
► P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
► P330 Vypláchněte ústa.
► P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Obsahuje:
► Obsahuje limonene a alyl-3- -cyklohexylpropanoát. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení:
► glycerol, 1,2-pro- pylenglykol, 2-isopropyl-N, 2,3-trimethyl butanamid, alyl-heptanoát, alyl-3-cyklo- hexyl propanoat, ethyl-buty- rát, triacetin, ethyl-hexanoát, (3-methylbutyl)-2-methy- Ipropanoát, ethyl 3-(methy- Ithio)propionat limonene, methyl 3-(methylthio)propi- onat, diethyl-malonát, alyl-hexanoát, kyselina octová, ethylmaltol, ethyl- -2-methyl butanoát, isoamyl-acetát

Doplňkové parametry

Kategorie: jednorázové bez nikotinu
Obsah nikotinu: 0/mg (0%)
Kapacita baterie: 400 mAh
Počet potažení: Až 700
EAN: 6974572219846

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto