X4 Plus POD - Blueberry Sour Raspberry 20mg

109 Kč 90,08 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
17.7.2024

Výrazně šťavnaté aroma lesních bobulí v kyselém podání. Vyzrálé borůvky a maliny tvoří dokonalý mix sladkých a příjemně kyselých tónů s intenzivní chutí.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Nechce se Vám neustále doplňovat elektronickou cigaretu? A nevyhovují Vám jednorázové e-cigarety, které musíte po spotřebování celé vyhodit? Máme pro Vás ideální kompromis v podobě X4 Pod Plus – předplněných podů, které do znovupoužitelné X4 Plus baterie jednoduše zasunete a můžete hned vapovat.

Výrazně šťavnaté aroma lesních bobulí v kyselém podání. Vyzrálé borůvky a maliny tvoří dokonalý mix sladkých a příjemně kyselých tónů s intenzivní chutí.

Plastová nádržka s objemem 2ml má už vše, co potřebujete k prvotřídnímu požitku z vapování, stačí ji jednoduše zasunout do baterie. Pod je jich naplněn vynikajícím e-liquidem s 20mg nikotinovou solí a má v sobě zabudovanou žhavící hlavu se spirálkou o vysoké odporu 1,6Ω. Nabídne tak dokonale utažený potah pusa-plíce, ideální pro kuřáky zvyklé na klasické cigarety.

Poznámka: X4 Plus Pod je kompatibilní také s bateriemi Elf Bar ELFA.

Obsah balení:
1x X4 Plus předplněný pod 2ml

Obsah balení a parametry mohou být ještě upřesněny.

Parametry:
Objem: 2ml
Odpor: 1,6Ω
Nikotin: 20mg nikotinová sůl
Kontakt: magnetický

H9UM-YSAF-5W03-RHY3

Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 4, H312+H332 Aquatic Chronic 3, H412 Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí Toxický při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2. Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti

Signální slovo Nebezpečí Nebezpečné látky Nikotin benzoát Standardní věty o nebezpečnosti H301 Toxický při požití.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.

Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Doplňující informace EUH208 Obsahuje methyl-cinnamát. Může vyvolat alergickou reakci.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi.

Doplňkové parametry

Kategorie: Kategorie
Obsah balení:: 1x X4 Plus předplněný pod 2ml
Objem:: 2ml
Odpor:: 1,6Ω
Nikotin:: 20mg nikotinová sůl
Kontakt:: magnetický

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto